Köpvillkor

Köpvillkor för bilder från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal

Bilder från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal får endast användas efter köp eller tillstånd från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal. Royaltyfria bilder får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och laddar hem bilden ingås avtal mellan bildanvändaren och Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal

1.   Användande av bilder.

Efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden. Bildanvändaren får förändra en bilds innehåll och form, med några undantag som följer här nedan.

De undantag där bilder från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är partipolitiska, olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. Alla bilder som säljs på Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal och där det förekommer identifierbara människor finns modellkontrakt upprättat av Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal.

 2.   Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal förblir fotografens även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal samt erhållit bilden. Bildanvändaren har rätt att använda köpt Royaltyfri bild från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal obegränsat antal gånger. 

3.   Priser

Se prislista

4.   Bildleverans

Alla bilder levereras i upplösning 6500x4333 pixlar, 300 pixlar/tum och bildformat JPG. Bilderna levereras digitalt via en nedladdningslänk som mejlas till bildköparen. Det ankommer på bildanvändaren att i levererade bilder från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal vid behov göra uppskärpning, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.

5.   Skadad eller förkommen bild

Om bild på något sätt inte uppfyller överenskomna krav eller blivit skadade under nedladdning kan bildanvändaren antingen ladda ner bilden igen via den länk som finns i mejlet med leveransinformation eller kontakta Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal och få länken omskickad till sin angivna mejladress.

6.   Betalning

Betalningsvillkor vid köp mot faktura är 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras 50 Kr i påminnelseavgift, samt ränta.

7.   Vidareförsäljning och överlåtelse

Bilder från Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal får ej säljas vidare eller överlåtas till annan.

8.   Vite

Skulle bildanvändare använda köpt bild i strid mot bestämmelserna i detta avtal förbinder sig bildanvändaren att till Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal betala ett vite på tio gånger beloppet som bildanvändandet skulle ha kostat. Olovligt användande ger också Mölnlyckebilder.se/Anders Järkendal rätt att med omedelbar verkan häva ingångna avtal med bildanvändaren.